سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی صدرممتازی – دانشیار دانشگاه گیلان
محمدهادی طهمورثی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

امروزه وجود ضایعات بتنی مشکلات زیادی را برای محیط زیست بهوجود آورده است ازطرفی مواد معدنی مورد استفاده دربتن محدود است و لذا استفاده مجدد از سنگدانه های ضایعاتی بتنی باعث کاهش استفاده ازمواد معدنی و همچنین کاهش تخریب زیست محیطی می شود دراینمقاله به بررسی امکان به کارگیری بتن تخریبی به عنوان قسمتی از سنگدانه های شن وماسه ضایعاتی بتنی با درصد های مختلف جایگزینی دربتن جدید پرداخته شده است نسبت جایگزینی ماسه بازیافتی با ماسه طبیعی با فرض ثابت نگهداشتن شن بازیافتی ۲۵و۵۰درصد به ترتیب برابر ۲۵و۵۰و۷۵و۱۰۰درصد درنظر گرفته شده است مقدار سیمان درتمامی طرح های اختلاط ۳۷۵ کیلوگرم درهرمتر مکعب بتن و نسبت آب به سیمان مقدار ثابت ۰/۴ درنظر گرفته شدها ست آزمایش جریان اسلامپ روی بتن تازه و آزمایشهای بتن سخت شده شامل مقاومت فشاری درسنین ۷و۲۸و۶۰روزه مقاومت کششی خمشی جذب آب و سرعت امواج التراسونیک نیز درسن ۲۸ روزه رای تعیین خواص فیزکیی مکانیکی نمونه ها به کارگرفته شدند.