سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی اکبر رمضانیانپور – عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر
سولماز عطاردی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران

چکیده:

سرباره کوره آهنگدازی یک محصول جانبی میباشد که درطی فرایند تولید اهن و فولاد تولید می شود پیشنهادهای زیادی برای استفاده مفید ازسرباره آهنگدازی دربتن داده شده است استفاده از سرباره به ج ای سیمان دربتن باعث کاهش انتشار CO2 می شود علاوه براین فواید زیادی ازجمله ذخیره کردن منابع طبیعی استفاده مجدد از محصولات جانبی و حفظ کردن محیط زیست را دارا می باشد سرباره کوره آهنگدازی محصولاتی تولیدمی کند که توانایی ممتازی درمقابل تجاوز محیط اطراف دارد ازجمله این فواید عبارتنداز دوام بهتر کارایی بالاتر و منافع اقتصادی کاربرد سرباره کوره آهنگدازی دربتن امری رایج می باشد. درین مقاله درصد های ۰و۳۵و۵۰ برای جایگزینی سرباره به جای سیمان مورد استفاده قرارگرفته و بتن های ساخته شده ازمنظر دوام در برابر حمله سولفات و برخی خصوصیات مکانیکی مقاومت فشاری مورد ارزیابی قرارگرفته است.