سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رحمت مدندوست – استادیار گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه گیلان
عطاءالله حاجتی مدارائی – استادیار گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه گیلان
سعید کوهستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران گرایش سازه دانشگاه گیلان

چکیده:

دراین مطالعه تاثیر خرده هایPVC بر خواص بتن خودتراکم سخت شده مورد بررسی قرار گرفته است. از اینرو درصدهای حجمی % ۵ ۰۱ و % ۰۵ از خرده هایPVC در دو گروه نسبت آب به سیمان ۰/۴۹,۰/۵۴به جای ماسه در طرح های اختلاط جایگزین گردید. چسبانندهها )سیمان+میکروسیلیس( در این دو گروه از طرح های اختلاط به میزان۴۴۰,۳۹۶kg/m3محدود شد. خواص بتن خودتراکم سخت شده حاوی خرده های PVC با بتن خودتراکم معمولی به کمک آزمایش های مقاومت فشاری، مقاومت کششی، مدول الاستیسیته و انقباض مقایسه گردید. نتایج نشان می دهد که با افزایش جایگزینی، مقاومت فشاری، مقاومت کششی و مدول الاستیسیته بتن خود تراکم کاهش پیدا می کند. لیکن علاوه بر رویکرد زیست محیطی مثبت این طرح و کاهش میزان انقباض، می توان به بتن خود تراکمی با مقاومت فشاری ۸۲ روزه ۶۱ الی ۹۱ مگاپاسکال دست یافت.