سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عطااله حاجتی مدارایی – عضو هیئت علمی و استادیار گروه عمران دانشکده فنی – دانشگاه گیلان
حمید پوراکابریان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده فنی – دانشگاه گیلان

چکیده:

این پژوهش به بررسی رفتار مکانیکی بتن حاوی سبکدانه PET: Poly-Ethylene Terephthalate بازیافتی پرداخته که هدف اصلی آن برطرف کردن مشکل زیست محیطی ناشی از این گونه ضایعات با استفاده مجدد از سبکدانهPET به جای بخشی از مصالح سنگی در بتن می باشد. به این منظور تعداد ۱۰ ترکیب با مقادیر مختلف سبکدانه PET به میزان ۵% و ۱۵% و ۲۰ % که جایگزین سنگدانه طبیعی می شود) و با ۲ نسبت آب به سیمان ۰/۴۵ و ۰/۵۵ تهیه گردیدند و برای تعیین خواص مکانیکی بتن، تحت آزمایش های مقاومت فشاری (نمونه مکعبی ۱۵۰×۱۵۰×۱۵۰ میلیمتر) و مقاومت کششی (نمونه استوانه ای ۳۰۰×۱۵۰ میلیمتر) قرار گرفته و نتایج بدست آمده با یکدیگر مقایسه گردید.