سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی تولید و بهره برداری از انرژی های نو سازگار با محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آرش صداقت دوست – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)، گروه مهندسی عمران ،اصفهان،ایران
کوروش بیگی – کارشناس ارشد مدیریت پروژه، فنی مهندسی گروه فنی مهندسی صاحب الزمان (عج)
امیر ظهرابی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)، گروه مهندسی عمران ،اصفهان،ایران
محمد گرامی – مدیر عامل گروه فنی مهندسی صاحب الزمان (عج)

چکیده:

امروزه یکی از مسایل مهم جوامع بشری مواجه با محیط زیست و بررسی راه های حفظ آن به عنوان سرمایه برای آیندگان می باشد. با توجه به میزان رشد جمعیت و مهاجرت از روستاها به شهرها نیاز به ساخت و ساز افزایش پیدا کرده که با توجه به تخریب های صورت گرفته و نوسازی ساختمان های قدیمی حجم پسماندهای ساختمانی به میزان قابل توجهی رو به فزونی است که با ارائه راهکارهایی میتوان با بازیافت این پسماندها باعث جلوگیری از تخریب محیط زیست شد. در این مقاله با توجه به جایگزینی ماسه با سنگدانه های بازیافتی خصوصیات مقاومتی و دوام بتن با نسبت آب به سیمان و عیار سیمانیکسان مورد بررسی قرار گرفت که نمونه های ساخته شده در سنین ۷و ۲۸ روزه تحت آزمایش مقاومت فشاری و کششی و جذب آب مویینه قرار گرفته و طبق نتایج حاصله نشان داد که بتن های ساخته شده از سنگدانه های بازیافتی دارای مقاومت فشاری و کششی( به ترتیب ۶% و ۱۲%) کمتری نسبت به بتن معمولی دارد همچنین جذب آب نمونه های بازیافتی بیشتر از بتن های معمولی می باشد.