سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آرش صداقت دوست – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان
مهدی ظهرابی –
سیدعلی موسوی –

چکیده:

امروزه از بتن سبک در اعضای سازه ای جهت کاهش بارهای مرده وارد به سازه و درنتیجه کاهش سطح مقطع اجزای سازه و کاهش هزینه ها استفاده میشود. بتن سبک ساخته شده با دانه های رس منبسط شده (لیکای صنعتی)به علت وزن مخصوص پایین و خصوصیات مقاومتی قابل قبول از گزینه های مفید جهت کاهش وزن مخصوص بتن میباشد. در این مقاله ما سعی کردیم با افزودن پودر لاستیک به عنوان جایگزین سیمان ضمن کاهش مشکلات زیست محیطی لاستیکهای فرسوده و مستعمل خودروها و کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن جهت تولید سیمان تغییرات حاصله در مقاومت فشاری وخمشی را به عنوان نماینده ای از خصوصیات مقاومتی بتن مورد بحث قرار دهیم همچنین به دلیل اصلاح خواص بتن های حاوی لاستیک در همه ی طرح ها به میزان یکسان پوزولان میکروسیلیس استفاده شده است.به همین منظور بررسی های آزمایشگاهی در چهار مرحله انجام پذیرفت و پودر لاستیک با درصدهای وزنی ۲/۵و۵و۷/۵ و۱۰ درصد میکروسیلیس با نسبت جایگزینی ١٠ %با سیمان تیپ( ١) همچنین استفاده از دانه های لیکا،ماسه،فوق روان کننده و آب در بتن ساخته شد و پس ازعمل آوری،آزمایشهای مقاومت فشاری و خمشی بر روی آن انجام گرفت.براساس نتایج به دست آمده، % در همه ی درصدهای جایگزینی شاهد کاهش مقاومت بوده ایم اما عملکرد بتنهای حاوی ۵ پودر لاستیک نسبت به دیگر درصدهای جایگزینی بهبود پیدا کرده است.