سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید کهربائی – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا صاحب علم – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه فردوسی مشهد
مهرداد کاشفی – استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

امروزه شناسایی خواص متالورژیکی و مکانیکی خصوصاً در تولیدات انبوه صنعت ی به کمک روشها ی غیرمخرب به جهت صرفه جویی در دو فاکتور زمان و هزینه و همچنین امکان کنترل ۱۰۰ % قطعات در خطوط تولید، نسبت به روشهای مخرب از اهمیت بس یار بالای ی برخوردار شده است . در این پژوهش کاربرد روش غیرمخرب جریان گردابی در تعیین عمق لایه کربن زدای ی شده مورد بررس ی قرار گرفته است. به این ترتیب که ابتدا به بررسی تغییرات خواص مغناطیسی (پارامتره ای استخراج شده از منحن ی هیسترزیس مغناطیسی) ریزساختار فولاد کربن زدایی شده ازقسمت سطح تا مرکز نمونه، پرداخته شد ه و سپس نشان داده شده است که بر اساس این تغییرات، روش غیرمخرب جریان گردابی قادر به تعیین عمق لایه کربنزدایی شده میباشد. به منظور بدست آوردن نمونه های با عمقهای متفاوت از لایه کربن زدایی شده ، ۶ نمونه از فولاد CK45 ، در دمای ۹۰۰ درجه سانتیگراد ، در زمانهای متفاوتی قرار داده شد . ارتباط بسیارخوب حاصل شده بین خروجیهای اندازهگیری شده از آزمون جریان گردابی (ولتاژ اولیه و ولتاژ ثانویه) و پارامترهای محاسبه شده از این خروجیها (امپدانس نرماله شده و اختلاف فاز ) با عمق لا ی ه کربن زدایی شده توانایی این روش غیرمخرب را در تعیین عمق لایه کربن زدایی شده با دقت بالا نشان میدهد.