سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لیلا اسدی خرم آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ابوالقاسم خزاعیان – دانشیار دانشگاه منابع طبیعی و کشاورزی گرگان
محمدرضا ماستری فراهانی – استاد یار دانشگاه منابع طبیعی و کشاورزی گرگان

چکیده:

چوب دارای طبیعت خاص خود می باشد و از زمان پیدایش انسان تا کنون همواره به عنوان یک ماده اولیه مهم مطرح بوده است.یکی از مشکلات چوب که سبب محدودیت استفاده از چوب میشود تغییرات ابعادی چوب با جذب و دفع رطوبت است. اصلاحچوب به عنوان فن آوری نوین و چند جانبه نگر، جدیدترین و پرطرفدارترین روش برای حفاظت چوب است. اما مضر بودن ترکیبات شیمیایی مورد استفاده در تیمار چوب و مضر بودن این ترکیبات برای محیط زیست و سلامتی انسان، سبب گسترشروشهای دوستدار محیط زیست شده است که تیمار حرارتی یکی از این روشها میباشد. حذف مواد شیمیایی در تیمار حرارتیسبب دوستدار محیط زیست شدن این روش شده است. در این تحقیق چوب راش با روغن سویا اشباع شده و سپس در دماهای ۰۸۱ و ۰۱۱ درجه سانتیگراد تیمار حرارتی شده است. درصد جذب آب و درصد افزایش حجم نمونهها بعد ازیک هفته آغشتگی درآب مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از کاهش درصد جذب آب و تغییرات حجمی و بهبود ثبات ابعادی بوده است و با افزایش دما و زمان تیمار این خواص بهبود مییابد