سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمانه احدی برزکی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان
کاظم جعفری نعیمی – عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محسن شمسی – عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

این تحقیق در راستای تعیین و بررسی برخی از خصوصیات فیزیکی ومکانیکی گل محمدی می باشد . خواص فیزیکی گل محمدی شامل ویژگی های ابعادی، وزن، خواص هندسی ، تخلخل، چگالی و جرم مخصوص ظاهری وخواص مکانیکی مانند ضریب اصطکاک استاتیکی روی سه سطح چوب نئوپان، آهن گالوانیزه و شیشه و همچنین نیروی برشی ساقه گل تعیین گردید . نتایج بررسی خواص فیزیکی نشان داد که در گل محمدی خصوصیات ابعادی شامل طول، عرض، ضخامت و قطر میانگین هندسی گل محمدی به ترتیب ۳۱/۸۴ و ۴۶/۰۱ و ۲۰/۴۶ و ۳۵/۶ میلی متر می باشد . حجم، جرم، چگالی و وزن مخصوص ظاهری به ترتیب مقادیر ۱۴/۶ (میلی لیتر) ، ۱/۷۳ (گرم)، ۱۲۲ (کیلو گرم بر مترمکعب)، ۸۶ (کیلو گرم بر مترمکعب ) است. ضریب اصطکاک استاتیکی نیز به ترتیب روی صفحات چوب نئوپان، چوب MDF، پلاستیک و شیشه روندی کاهشی داشت. در خصوص تعین نیروی برشی آزمایش در رطوبت یکسان ساقه گل محمدی( ۴۷ درصد بر اساس وزن تر) با زاویه برش ۳۰ درجه و در ۳ مکان با فاصله ۰ و ۲ و ۱۵ سانتیمتری زیر نهنج انجام گرفت. نتایج نشان داد که کمترین مقدار نیروی برشی در این زاویه برش در فاصله ۰ سانتی متری از زیر نهنج رخ می دهد. ، ا نرژی گسیختگی برشی برای سه مکان برش به ترتیب ۰/۰۲۲۸ و ۰/۰۱۶۱۵ و ۰/۰۵۰۳۵ ژول به دست آمد. از طرفی نیروی لازم برای جدا کردن گلبرگ ۳ نیوتون به دست آمد. نتایج این پژوهش در طراحی و ساخت دستگاه ربداشت گل محمدی به کار گرفته می شود.