سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سجاد مهرجو –
محمدتقی خراسانی –

چکیده:

با توجه به محدودیت های دریچه مصنوعی مکانیکی از جمله استفاده مداوم از داروهای ضد انعقاد و لخته زایی و دریچههای بافتی به علت عمر بسیار پایین، اخیرا دریچه های مصنوعی پلیمری مورد توجه قرار گرفته اند. این نوع دریچه ها کهمعمولا از جنس پلی یورتان می باشند نیز در زمانهای طولانی به علت تنش های کششی و خمشی مکرر، دچار خستگی وشکستگی می شوند. در این تحقیق فیلم کامپوزیتی پلی یورتان تقویت شده با پلی اتیلن با وزن مولکولی فوق سنگین بهعنوان پروتز زیستی با خواص مکانیکی بسیار بالا از جمله بعنوان دریچه مصنوعی قلب معرفی می گردد. این روش شاملساخت فیلم متخلخل پلی اتیلن و نفوذ پلی یورتان در داخل آن به صورت محلولی می باشد. نتایج حاصل از میکروسکوپالکترونی نشان دهنده نفوذ کامل و یکنواخت پلی یورتان با درصد بالا در داخل فیلم متخلخل می باشد.نتایج آزمونهای خواص مکانیکی نیز نشان می دهد که استحکام کششی و ضریب ارتجاعی کامپوزیت پنج برابر افزایش یافته است.