سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی صدرممتازی – دانشیار دانشگاه گیلان
حسن نصرتی – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

باتوجه به توسعه روزافزون بتن خودتراکم و افزایش نقش آن درصنعت ساخت وساز این عرصه می تواند زمینه بسیار خوبی برای به کارگیری موادضایعاتی و بازیافتی باشد بنابراین کاربرد مصالح ضایعاتی چنانچه به عملکرد بتن خللی وارد نکند یا تاثیر کمی برآن داشته باشد میتواند توجیه داشته باشد دراینمقاله ابتدا با جایگزینی درصدهای مختلف ضایعات موادترموست ملامین حداکثر مقداری از مصالحسنگی را که میتوان با رعایت ضوابط مربوط به بتن خودتراکم با این ماده جایگزین کرد تعیین شد و نتایج بدست آمده با نتایج بتن خودتراکم حاوی ضایعات ترموپلاست EPS به عنوان یکی دیگر از مصالح ضایعاتی مقایسه شده است درهر دومورد حداکثر ۴۰ درصد حجم مصالح سنگی بدون ایجاد خلل درضوابط بتن خودتراکم با مصالح ضایعاتی جایگزین شد عاملت عیین کننده درحداکثر میزان جایگزینی پلی استایرن منبسط شده روزدگی EPS و درموردملامین جداشدگی دانه ها درآزمایش اسلامپ می باشد نسبت آب به سیمان درتمامی طرح ها ثابت درنظر گرفته شد به منظور بهبود خواص بتن از دوده سیلیسی به عنوا جایگزین بخشی از سیمان استفاده شد.