سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا کاظمی – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد، یزد
سیدمنصور بیدکی –
وحید زارع زاده لاری –

چکیده:

در این تحقیق با استفاده از روش بازیافت فیزیکی، بطری های پلی استر بازیافتی به الیاف نساجی تبدیل می شوند.نمونه ها به دو روش مخلوط پلی استر بازیافتی با گرانول پلیمرها و مخلوط آن ها با مواد اصلاح کننده تهیه شد. پلی استر خالصو پلی پروپیلن به عنوان گرانول های پلیمری مورد استفاده قرار گرفتند. پرک های حاصل از بطری های بازیافتی به همراه گرانول های پلیمری خالص به اکسترودر آزمایشگاهی تغذیه شد و الیاف تولید گردید. سپس در مرحله بعد نمونه الیافی ازپرک ها به همراه مواد اصلاح کننده و گرانول پلیمری خالص تولید شد. آزمون های کششی نشان داد که خواص کششی الیاف تهیه شده از ترکیب خرده های بطری های نوشیدنی و گرانولPP به الیاف نساجی نزدیک تر است، به گونه ای که مقدار بهینهخواص کششی برای الیاف تولیدی در نسبت اختلاط ۸۰ % پلی استر بازیافتی و ۲۰ % گرانولPP به دست آمد. نتایج نشان داد که به کارگیری مواد آنتی اکسیدان نیز می تواند با کاهش میزان تخریب زنجیره های پلیمری پلی استر در حین فرآیند بازیافت،باعث بهبود خواص کیفی الیاف تولیدی شود