سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن صیادی – کارشناس ارشد مهندسی راه و ترابری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقی

چکیده:

در سالهای اخیر کشورهای مختلف استفاده مجدد از سرباره فولاد به عنوان یک ماده پسماند صنعت ذوب آهن را مورد توجه قرار داده و در پروژه های مختلفی همچون ساخت راه و راهآهن، تولید بتن و همچنین در صنعت سیمان آن را مورد استفاده قرار داده اند. با توجه به حجم قابل ملاحظه تولید و دپوی این مصالح در صنعت ذوب آهن کشور لزوم توجه به بازیافت این مصالح و امکان سنجی فنی و اقتصادی استفاده از آنها در پروژه های عمرانی کشور امری ضروری بنظر می رسد. بررسی این موضوع از یکسو با برطرف نمودن مسائل زیست محیطی مرتبط با دپوی این مصالح و از سوی دیگر با صرفه جوئی در استفاده از مصالح سنگی طبیعی کمک شایانی به اقتصاد کشور محسوب می گردد. با توجه به تجربه کشور های مختلف در استفاده از این مصالح به عنوان بالاست در خطوط ریلی، در مقاله حاضر در قالب یک مطالعه موردی امکان سنجی فنی استفاده از مصالح سرباره تولیدی ذوب آهن اصفهان مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا ضمن بررسی آئین نامه های مختلف موجود در زمینه بررسی مشخصات فیزیکی بالاست با انجام آزمایشات متعدد آزمایشگاهی روی نمونه های مختلف بالاست سرباره و مقایسه نتایج آنها با مقادیر مجاز آئین نامه ای قابلیت مناسب این مصالح در مقایسه با بالاست موجود مورد تائید قرار گرفته و استفاده از آن برای خطوط بالاستی کشور توصیه شده است