سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم روان بخش – دانشجوی کارشناسی ارشد تولیدات گیاهی، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، پ
محمود لطفی – دانشجوی کارشناسی ارشد تولیدات گیاهی، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، پ
سیدرضا حسن بیگی – دانشجوی کارشناسی ارشد تولیدات گیاهی، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، پ

چکیده:

ایران به همراه چین و ترکیه بزرگترین تولید کنندگان خیار دنیا هستند. طعم میوه خیار (مزه و بافت)از ویژگی هایی است که در پذیرش توسط مصرف کننده از اهمیت زیادی برخوردار است. در کشور ما خیار به صورت رومیزی و تازه خوری مصرف بالایی دارد. با توجه به نبود اطلاعات در این زمینه، هدف این مطالعه بررسی اثرات خواص فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی میوه خیار بر روی طعم میوه است. بدین منظور پنح هیبرید، تجاری کشمیر، نسیم، سوپر ۲۰۰۰، دامینوس و سلطان در قالب طرح بلوک کامل تصادفی به سه تکرار در اسفند ۱۳۸۹ در گلخانه پردیس ابوریحان کشت شدند. ( میوه ها ۷ تا ۱۰ روز بعد از گلدهی بررسی شدند. صفات مورد بررسی شامل ابعاد میوه، سفتی، مدول الاستسیته، چغرمگی، ماده خشک، خاکستر، کربوهیدرات و پتاسیم و مزه بود. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که با افزایش سفتی، انرژی و مدول الاستسیته از مطلوبیت طعم میوه کاسته می شود. همچنین با افزایش قطر میوه و قطر حفره بذری از مطلوبیت طعم کاسته می شود. ارتباط مثبت و معنی داری بین مقدار ماده خشک و مقدار پتاسیم و مقدار کربو هیدرات با مزه وجود داشت.