سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فریبا فیروزی – کارشناسی ارشد مواد متالورژی ،دانشکده مهندسی مواد و متالورژی ، دانشگاه
آزیتا روحی – کارشناسی ارشد مواد سرامیک ،دانشکده مهندسی مواد ، دانشگاه علوم و تحقی
محمدرضا ایزدپناه – استاد ،دانشکده مهندسی مواد و متالورژی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی نعمتی – استاد ،دانشکده مهندسی علم مواد ، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

تحقیق حاضر به مطالعه بر روی پوشش های فلزی پرسلانی دما بالا پرداخته است. بدین منظور پس از انتخاب فرمولاسیون پایه ، تغییراتی در درصدهای اکسید آهن و نیز اکسید مس به منظور بهبود خواص نوری پوشش از نظیر درخشندگی سطحی همچنین جلای فلزی صورت گرفت. خواص پوشش با توجه به شرایط و عوامل فرایند از نظر مقاومت شیمیایی ، مقاومت سایشی (PIE) ، سختی (ویکرز) ، ضریب انبساط حرارتی و کشش سطحی مورد بررسی قرار گرفت . در ادامه بهترین نمونه از بین درصد های مختلف اکسیدها جهت بررسی میکروسکوپی انتخاب گردید. در بررسی ریز ساختاری این پوشش که بوسیله میکروسکوپ الکترونی (SEM) انجام شد زبری و ناصافی سطح و تبلور سطحی مورد ارزیابی قرار گرفت . نتایج آنالیز XRD نیز تبلور فاز آهن در زمینه آمورف شیشه را تایید می کند . در آزمایشات CIE – lab نمونه که به صورت میزان انعکاس شکست و جذب (*a و *b و *L ) در سطح میباشد بیانگر وجود درخشندگی سطحی و جلای فلزی سطوح نمونه ها است.