سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حکیم زمانی – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
محمدرضا خوش چهره – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قوچان
مهلا سرسخت – دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی
آزیتا موقرمقدم – دانشجوی کارشناس یارشد مهندسی شیمی

چکیده:

امروزه کنسانتره توت دردنیا یک محصول با ارزش درتهیه شربت ها نوشیدنی ها صنایع قنادی و به عنوان جایگزینی طبیعی برای شکر مطرح است یکی ازفراورده های مهم حاصل از توت فرنگی عصاره غلیظ شده یا کنسانتره است از آنجا که کنسانتره توت دارای خواص وویژگیهای زیادی میب اشد و درصنایع مختلف بکاربرده می شود به منظوراستحصال آن ازمایشات درسه سطح دمای استخراج ۴۰ و ۶۰ و ۸۰ درجه سانتی گراد و سه سطح نسبت حلال ۱:۱و۲:۱و۳:۱ و در سه سطح دمای تغلیظ ۶۵و ۷۵و ۸۵ درجه سانتیگراد انجام شد درنهایت خواص فیزیکوشیمیایی کنسانتره بدست آمده رنگ ویسکوزیته درصد قند احیا وزن کنسانتره و راندمان تولید مورد بررسی قرارگرفت و آزمایشات میکروبی کپک و مخمر و شمارش کلی انجام گردید داده های بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفته و میزان همبستگی هریک از صفات مورد بررسی نیز محاسبه شدند.