سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شادی بصیری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
فخری شهیدی –
رضا فرهوش –
رسول کدخدایی –

چکیده:

انار با نام علمی Punica granatum از خانواده پونیکاسه بومی مناطق نیمه گرمسیری ایران میب اشد هسته انار حاوی ترکیب روغنی با ارزش تغذیه ای بالا بوده که غنی از ترکیبات مختلف می باشد و کاربردهای زیادی درصنایع خوراکی دارویی و بهداشتی دارد دراین تحقیق پاره ای خواص فیزیکوشیمیایی روغن هسته انار مورد بررسی قرارگرفت مقادیر روغن و رطوبت هسته به ترتیب ۱۷/۳۳ و ۳/۷۵ درصد بودند اندیس پراکسید روغن ۰/۷۹ میلی اکی والان اکسیژن برکیلوگرم روغن اندیس اسیدی ۰/۵۶ میلی گرم پتاس برگرم روغن ویسکوزیته ۱۵۵/۵۷ سانتی پواز اندیس رفراکتیو ۱/۵۰۹۵ -۱/۵۰۸۸ واندیس رنگ قرمزی / زردی ۶/۷۱ اندازه گیری شد اسیدهای پونیسیک لینولئیک واولئیک اسیدهای چرب غالب در روغن بودند.