سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صادق ریگی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سبزوار
محمد ریگی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
ابوالفضل رضاطلب –
اکرم شریفی –

چکیده:

عسل همان شیرابه ی گیاهان است که بوسیله زنبور جمع آوری شده و پس از تغییرات درکندو ذخیره می شود خواص ظاهری عسل مانند رنگ و بو و غلظت به منطقه پرورش عسل آ بو هوا و فصل برداشت بستگی دارد به منظور بررسی کیفیت و خصوصیات فیزیکوشیمیایی درعسلهای عرضه شده در شهرستان خاش تعداد ۱۱نمونه عسل جمع آوری گردید و مورد ارزیابی آزمایشگاهی با تست های چون تعیین PH اسیدیته آزاد رطوبت خاکستر مواد جامد محلول انحراف نور پلاریزه و تشخیص عسلک قرارگرفتند پس از آنالیز آماری نتایج بدست آمده نشان داد که میانگین درصد رطوبت مواد جامد خاکستر PH و اسیدیته ی آزاد نمونه ها به ترتیب ۱۸ درصد ۸۱ درصد ۰/۲۶ درصد و ۳/۹۳ درصد و ۱۶/۳ میلی اکی والان درکیلوگرم می باشد درآزمایشات مربوط به انحراف نور پلاریزه دریک نمونه تقلب مشاهده گردید تست عسلک نیز در تمامی نمونه ها منفی بود.