سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ارتقای عمر ماندگاری مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی با تاکید بر کاهش مصرف نگهدارنده ها

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

عصمت روستا – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی کدیور – دانشیار گروه ع لوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفه
جواد کرامت – دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفه
صبیحه سلیمانیان زاده – دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفه

چکیده:

به دلیل نگرانی مصرف کنندگان نسبت به نگهدارنده های مصنوعی، مطالعات زیادی جهت یافتن نگهدارنده های طبیعی مناسب انجام شده است. تحقیقاتی که در سالهای اخیر به عمل آمده نشان می دهد که گیاهان و از جمله ادویه ها حاوی ترکیبات آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی هستند که می توان از آنها جهت نگهداری مواد غذایی استفاده کرد. بنابراین امکان جایگزین کردن آنها با مواد شیمیایی وجود دارد. ادویه ها و اسانسها به عنوان عوامل طبیعی برای افزایش عمر انبارداری محصولات در صنعت غذا مورد استفاده قرار می گیرند. تعدادی از مواد ضد میکروبی به دست آمده از گیاهان و ادویه ها را می توان به منظور کاهش یا حذف باکتری های بیماری زا و افزای کیفیت کلی محصولات غذایی مورد استفاده قرار داد.