سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رقیه نصراله زاده – دانش اموخته کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی موسسه آموزش عالی غیرا

چکیده:

اسانسهای روغنی و عصاره ی گیاهان توانایی بسیار بالایی در ممانعت از رشد دامنه ی وسیعی از میکروارگانیسم های بیماری زا و عامل فساد در مواد غذایی دارند از انجا که این ترکیبات کاملا طبیعی هستند زیان آنها برای سلامت انسان و محیط زیست بسیار کمتر از مواد نگهدارنده ی شیمیایی می باشد از این رو استفاده از این موادبه عنوان افزودی ایمن می تواندنگرانی تولید کنندگان و مصرف کنندگان مواد غذایی نسبت به تولید و مصرف غذاهایی که حاوی نگهدارنده سنتزی می باشند را برطرف کند. مورد گونه ای از گیاهان دارویی است که دارا ی خواص ضدمیکروبی بسیار خوبی هم برعلیه باکتریها و هم برعلیه قارچها می باشد. موادموثر در مورد سبز به دودسته تقسیم می شوند: عصاره : حاوی ترکیبات پلی فنولیک بوده که اغلب ضدباکتری می باشند و دو ماده ی مهم همولوگ جداشده از آن به نام میرتوکومولون ۱و۲ اثرات ضدمیکروبی خوبی به خصوص برضد باکتریهای گرم مثبت دارند اسانس روغن فرار: خواص اصلی مورد سبز مربوط به اسانس آن می باشد که در اصطلاح به آن میرتول می گویند.