سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امید رستمی – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی نساجی، اصفهان.
محمد مرشد – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی نساجی، اصفهان.
مصطفی یوسفی – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی نساجی، اصفهان.
داریوش عابدی – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق، ایده تولید الیاف دوجزیی پوسته مغزی پلیپروپیلن به عنوان مغزی و پلیاتیلن به عنوان پوسته حاوی نانوذرات نقره برای اولین بار مطرح و به کار گرفته شد. در تولید الیاف دوجزیی به روش ذوبریسی، مستربچ حاوی نانوذراتنقره به پلیمر پوسته (پلی اتیلن) اضافه شد. هدف اصلی قرارگرفتن نانوذرات نقره در بخش خارجی این الیاف بود تا مصرف نانوذرات کاهش یافته و سهولت تماس نقره با میکروارگانیسمهایی که به سطح منسوجات حمله می کنند بیشتر شود. هدفدیگر بررسی تاثیر نانوذرات نقره بر ریز ساختار این الیاف است که تاکنون مطالعه نشده است.