سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمدسجاد اسمعیلی دهکلانی – فارغ التحصیل بخش مهندسی مواد، دانشگاه شیراز
پونه ابراهیمی – استادیار، دانشکده شیمی، دانشگاه گنبد کاووس
سهیل رشیدی – فارغ التحصیل بخش مهندسی مواد، دانشگاه شیراز

چکیده:

آبکاری کروم سخت فرایندی است که برای ایجاد پوشش های تزئینی و محافظ، اصلاح سطوح و افزا یش مقاومت به سایش به کار می رود. در این پژوهش تاثیر فرایند آبکاری کروم سخت بر خواص سایشی فولاد ۱٫۷۷۶۵DIN مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور فرایند آبکاری کروم سخت در دو دمای ۴۰ و ۶۰ درجه سانتی گراد و چهار چگالی جریان ۳۰ ۴۰ ۵۰ و ۶۰ آمپر بر دسی متر انجام شد. آنالیز پراش اشعه ایکس به منظور شناسایی فازهای تشکیل شده در سطح مورد استفاده قرار گرفت. سطح مقطع نمونه ها با استفاده از میکروسکوپ نوری و الکترونی روبشی بررسی شد نتایج نشان داد که پوشش کروم سخت ایجاد شده در دمای۶۰ و چگالی جریان۶۰A/dm2دارای صاف ترین سطح، کم ترین چگالی ترک و بالاترین سختی است. ضخامت این پوشش تقریبا برابر با ۱۸ میکرون است و بازده جریان فرایند آبکاری در این شرایط برابر با ۷/۴۴درصد بوده و بیش ترین مقدار را در دمای ۶۰ دارا است. لذا این شرایط به عنوان شرایط بهینه آبکاری کروم سخت انتخاب و از آن برای تعیین خواص سایشی و مقایسه با نمونه مرجع استفاده شد. نتایج سایش پین روی دیسک حاکی از آن بود که نمونه آبکاری شده دارای مقاومت به سا یش بالا یی در مقایسه با نمونه مرجع است