سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدظاهر محمدی پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده علوم گروه فیزیک
سیدعبدالوهاب حافظی نژاد –
فردین احمدی – دانشگاه جامع امام حسین (ع) دانشکده علوم گروه فیزیک
پرویز حسینخانی – دانشگاه جامع امام حسین (ع) دانشکده علوم گروه فیزیک

چکیده:

دراین پایان نامه نانوذرات اکسید روی آلائیده به سریم تولیدو مشخصه یابی شده است که این نانوذرات با استفاده از روش هیدروترمال Hydrothermal سنتز شدها ست و درادامه با استفاده از روش بیناب پراش پرتوایکس این نانوذرات از نظر ساختاری مشخص یابی شده اند و اندازه نانوذرات با را با استفاده از رابطه شرر بدست آوردیم سپس با استفاده از طیف سنجی ماورای بنفش خواص نوری نانوذرات تولیدشده بررسی گردید همچنیندر ادامه خواص فوتولیانی این نانوذرات را مورد مطالعه قرار دادیم محاسبه گاف انرژی با استفاده از طیف فوتولیانی انجام شدهاست و ضمنا از نانوذرات تصویربرداری میکروسکوپی انجام گرفته و اندازه نانوذره براساس تصویر محاسبه شدهاست.