سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آسیه سادات حسینی مشهدطرقی – گروه فیزیک دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد
ناصر شاه طهماسبی –
محمود رضایی رکن آبادی –
محمدمهدی باقری محققی – دانشگاه علوم پایه دامغان

چکیده:

لایه های نازک نانوساختار اکسید مس با درصدهای متفاوت ناخالصی آهن Cu1-x FexO (x=0,0.05,0.10,0.15 توسط روش شیمیایی اسپری پایرولیزیز بااندازمتوسط ۳۷ نانومت ردر دمای ۴۰۰درجه سانتیگرادتهیه شدند آنالیز ساختاری و ریخت شناسی از نانوساختارهای بدست امده به ترتیب توسط طرح پراش اشعه X و تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM انجام شد مطالعات اپتیکی و بررسی طیف جذبی لایه های نازک سنتز شده با استفاده از طیف سنج UV-Vis نشان میدهد که گاف انرژی اپتیکی نانوساختارها با افزایش درصد ناخالصی افزایش می یابد دراین تحقیق تاثیر افزودن ناخالصی آهن درویژگیهای ساختاری و اپتیکی نمونه ها مطالعه شد.