سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آذین بابادی – دانشگاه علوم و تحقیقات کرمانشاه
آرش بوچانی –
سیدمحمد الهی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
شهپر محمدی – دانشگاه علوم و تحقیقات کرمانشاه

چکیده:

در این مقاله خواص ساختاری ، الکترونیکی ترکیب Co2 Cr Al با استفاده از نظریهتابعی چگالی و کد محاسباتیWien 2k مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است . در اینمحاسبات از تقریبGGA استفاده شده است . نتایج حاکی از آن است که این سیستم مدخل در فشار صفر و در حالت تعادلی انبوهه خود فلزی است اما تحت استرس و با و جود فشار رفتار نیم فلزی از خود بروز می دهد و دارای ثابت شبکه بهینهa=5/7 A می باشد