سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش سالانه روشهای اجزای محدود در فیزیک کاربردی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمیرا حداد – گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
علی مختاری – گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده:

خواص ساختاری، الکترونی و یدنامیکی ترکیب CdNCo3 را با استفاده از نظریه های شناخته شده ی تابعی چگالی و تاابعی چگالی اختلالی توسط بسته ی محاسباتی اسپرسو بررسی کرده ایم. بخش تبادلی همبستگی انرژی کل، در دسته معادلات کوهن شم، با تقریب شیب تعمیم یافته (GGA) محاسبه شده است. در کار حاضر، از بین ساختارهای ممکن، مکعبی، هگزاگونال، اورتورمبیک فاز پایدار ترکیب پادپروسکایت CdNCo3 را تعیین کرده ایم. فاز پایدار این ترکیب مکعبی مغناطیسی است. سپس با رسم منحنی چگالی حالت های الکترونی کلی و جزئی، برخی خواص ساختاری این ترکیب از جمله فلز و مغناطیده بودن را نتیجه گرفتیم. با محاسبه ی فرکانس های فونونی وچگالی حالت های فونونی، خواص دینامیکی ترکیب بررسی شده است.