سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

غلامرضا فلاح – کارشناسی ارشد، عمران- سازه، دانشگاه محقق اردبیلی
سیدحسین قاسم زاده موسوی نژآد – استادیار)، عمران، دانشگاه گیلان phD

چکیده:

اولین نمونه از بتن خودتراکم توسطOkamura ساخته شد. نظر به اینکه استفاده ازSCC در پروژههای بتنی رو به رشد بوده و مانند دیگر انواع بتن ها در برابر تهاجم اسیدسولفوریک، آسیب پذیر می باشد در این تحقیق خواص رئولوژیکی و مقاومت در برابر حملات اس یدی بتن خودتراکم حاوی نانوسیلیس مورد بررسی قرار گرفته است. جهت دستیابی به خواص خودتراکمی، از یک فوق روان کننده پلی کربکسیلات اتریPCE) و هوازاAEA) به میزان ۲ و۰٫۲ درصد نسبت به وزن سیمان استفاده نمودیم . مقدار سیمان در تمام طرحها Kg/m450و W/C نیز برابر ۰,۵ بود . نانوسیلیس کلوئیدی با نسبتهای ۲٫۵ و ۵٫۷٫۵ درصد نسبت به وزن سیمان اضافه شد. پس از بررسی خواص رئولوژیکی بتن خودتراکم، مقاومت فشاری و درصدهای کاهش مقاومت فشاری و وزن نمونه ها پس از ۲و۴و۶ هفته قرارگیری در محلول ۳درصد اسید سولفوریک محاسبه گردیدند . نتایج حاصله حاکی از اینست که در بتن خودتراکم شامل ۲,۵ درصد نانوسیلیس، کمترین و دربتن خودتراکم شامل ۵ درصد نانوسیلیس بیشترین، کاهش مقاومت فشاری بوقوع میپیوندد