سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی هدایتی – کارشناس ارشد گروه پیل سوختی -مرکز تحقیقات مهندسی اصفهان-پژوهشکده مهن
سعید اصغری – استادیار پژوهشکده مهندسی سازمان فضایی ایران
امیر حسین علی نوری – کارشناس ارشد گروه پیل سوختی -مرکز تحقیقات مهندسی اصفهان-پژوهشکده مهن

چکیده:

فولاد زنگ نزن آسننینی AISI 316L به علت خواص ویژه ی خود نظیر در دسترس بودن ، هزینه ی مواد اولیه و تولید کم ، مقاومت به خوردگی و استحکام بالا ، و جوش پذیری خوب می تواند اننتخاب مناسبی برای جنس صفحات دو قطبی در پیل های سوختی پلیمری باشد . اما مقاومت به خوردگی این نوع از فولادها نیر برای کار در محیط گرم و اسیدی پیل های سوختی پلیمری کافی نمی باشد. بنابراین اعمال پوشش جهت بهبود خواص خوردگی ضروری می باشد. در این کقاله رفتار خوردگی و مقاومت تماسی صفحات دو قطبی فلزی با جنس زیر لایه فولاد زنگ نزن AISI 316L با پوشش TiN به ضخامت های مختلف um 1 ،۲ و ۳ مورد بررسی قرار گرفته است. از آزموم خوردگی پلاریزاسیون پتانسپوداینامیک و پتانسیواستاتیک برای بررسی رفتار خوردگی صفحات دو قطبی استفاده شد نتاج آزمون خوردگی پلاریزاسیون پتانسیوداینامیک نشان داد که پوشش TiN روی سطح فولاد زنگ نزن هم در شرایط کاتدی و هم در شرایط آندی منجر به تاخیر انداختن خودرگی و افزایش چشمگیر مقاومت به خوردگی می شود. بهترین مقاومت به خوردگی مربوط به نمونه های با پوشش TiN با ضخامت um 3 میباشد. نتایج آزمون خوردگی پلاریزاسیون پنانسیواستاتیک نشان داد که ضخات مناسب برای پوشش ، ضخامتهای بالاتر از um 2 می باشد. آزمون مقاومت تماسی منشان داد که مقاومت تماسی پوشش TiN به مراتب گمتر از فولاد ۳۱۶L بدون پوشش می باشد. علت این موضوع مربوط به تشکیل لایه ی اکسیدی با رسانایی کم روی سطح فولاد ۳۱۶L می باشد. بنابراین میزان بالای مقاومت خوردگی و پایین بودن مقاومت تماسی پوشش TiN این نوع از پوشش را مناسب برای کاربردهای پیل سوختی می سازد.