سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سکینه علیپورنیلاش – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی صنایع غذایی

چکیده:

هدف ازاین مقاله بررسی اثرات انواع فیبرهای رژیمی برروی خواص فیزیکوشیمیایی حسی و رئولوژیکی ماست های غنی شده با این فیبرها می باشد دراین مقاله درابتدا تحقیقاتی که برروی انواع فیبرها از جمله اینولین گندم بامبو و پکتین و همی سلولز های زنجیر کوتاه انجام شده و نیز نحوه پروسس ماست های غنی شده حاوی فیبر مورد بررسی قرارگرفت و خواص فیزیکوشیمیایی حسی و رئولوژیکی ماست های غنی شده با این فیبرها با خواص مشابه ماست شاهد مقایسه گردید و همچنین خواص فیزیکوشیمایی و حسی انواع ماست های غنی شده با هرکدام از این فیبرها درمقایسه با هم نیز مورد بررسی قرارگرفت .