سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

وحید مظفری – دانشجوی کارشناسی ارشد
مرتضی صادقی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
قادر خانبابایی – دانشجوی کارشناسی ارشد
ایمان طیرونی –

چکیده:

این پژوهش شامل تهیه و مشخصه یابی غشا پلی یورتان غشاهای آلیاژی پلی یورتان / پلی اتربلاک امید به منظور بررسی خواص جداسازی گاز می باشد پلی یورتان توسط روش پلیمریزاسیون دومرحله ای ازمواد اولیه ایزوفورن دی ایزوسیانات IPDI پلی تترامتیلن گلایکول PTMG با وزن مولکولی ۲۰۰۰ گرم برمول و ۴٫۱ بوتان دی آ»ین BDA درنسبت مولی از دی ایزوسیانات زنجیر گسترنده پلی ال ۲:۱:۳ به منظور بدست آوردن ساختارمولکولی موردنظر تهیه گردیده است یک گروه از پلی اتربلاک آمید با وزن مولکولی ۳۰۰۰ دالتون به منظور تهیه غشاهای آلیاژی پلی یورتان / پلی اتربلاک آمید انتخاب شدند اثرترکیب درصد آلیاژ برخواص تراوایی گازهای نیتروژن اکسیژن متان و دی اکسید کربن مورد بررسی قرارگرفت همه غشاها توسط روش جدایش فازی گرمایی تهیه شدند خواص فیزیکی و شیمیایی غشاهای آلیاژی تهیه شده توسط آزمونهای FT-IR مورد بررسی قرارگرفت .