سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

افشین مرزبان غیاث آبادی – اعضای هیئت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
نصرت اله خادم الحسینی –
احمد مستعان – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خرما و میوه های گرمسیری کشور

چکیده:

تولید موفق خرما در گرو انجام عملیات داشت متنوع و اختصاصی فراوانی برروی نخل می باشد دراین بین هرس بعنوان عملیاتی مهم و طاقت فرسا در تولیدخرما با حذف برگهای پیر شکسته و آفت زده باعث کاهش رطوبت محیط تنه نخل تسهیل دسترسی کارگر به تاج و جلوگیری از تجمع آفات و بیماریها می گردد این عملیات از نظر هزینههای مربوط به نیروی کار پس از میوه چینی و بسته بندی پرهزینه ترین عملیات تخصصی تولید خرما می باشد بنابراین اندیشیدن تدابیری اصولی جهت مکانیزه کردن این عمل ضروری به نظر می رسد برای تولید و توفیق هرگونه طرح مهندسی دراین زمینه وجود اطلاعات درمورد ویژگیهای برشی برگ نخل خرما بسیار ضروری می باشد تحقیق حاضر با هدف فراهم کردن این اطلاعات به منظور استفاده در مکانیزاسیون هرس انجام شد.