سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

افشین مرزبان غیاث آبادی – عضو هیئت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

چکیده:

خرما دومین محصول صادراتی کشور دربخش کشاورزی و مهمترین محصول باغی مناطق جنوبی کشور است هرس برگ خرما عملیاتی مهم درتولید خرما محسوب میگردد انجام هرس به شکل سنتی و با داس ضمن به همراه داشتن مخاطرات ایمنی برای کارگر به دلیل کندی کار بازده پایین و نیاز به کارگر ماهر بسیار هزینه برمی باشد دراین تحقیق تلاش گردید بخشی از داده های مورد نیاز قابل استفاده درمکانیزاسیون هرس خرما فراهم گردد به این منظور با توسعه یک مکانیزم برشی براساس برش دو تیغه ای برش قیچی و نصب ان برروی دستگاه کشش سنج درازمایشاتی شبه استاتیک quasi static مقاومت به نفوذ نیروی برشی بیشینه مقاومت برشی ویژه بیشینه و انرژی برشی ویژه کل برگ سه رقم خرمای برحی berhi سایر sayer و زاهدی zahedi بررسی شد مقاومت به نفوذ برحسب N/mm برای سه رقم به ترتیب ۱۰۸/۱۴و۸۳/۵و۹۵/۷۷ بدست آمد.