سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدحسن خادمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ
سیدحسن صحرانورد – شرکت بتن پاش
راحب باقرپور – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

با توجه به خاصیت شکنندگی بتن، تسلیح این ماده به منظور افزایش شکلپذیری از اهمیت وجایگاه خاصی برخوردار است. یکی از راههای تسلیح بتن استفاده از میلگردهای فولاد است؛ اما با توجه به اینکه فولاد در دراز مدت بر اثر رطوبت خورده میشود و پوکی بتن را به دنبال دارد بنابراینجایگزین کردن دیگر مواد مصنوعی ضروری است. در این تحقیق از الیاف بارچیپ برای تسلیح داخلی بتن استفاده شده است. این الیاف علاوه بر خواص خوب مقاومتی، شکل پذیری زیاد داشته و در محیطهای اسیدی خورده نمیشوند؛ همچنین این الیاف در برابر آتش سوزی مقاومت بیشتری نسبت به سایر الیاف مصنوعی دارند. مقاومت برشی یکی از پارامترهای مهم بتن مخصوصا در طراحی سازههای بتنی پیش ساخته و تقویت شده است. در این تحقیق مقاومت برشی بتن مسلح به الیاف بارچیپ به طور مستقیم اندازهگیری شده است. نتایج آزمایشهای انجام شده نشان میدهد که با افزودن الیاف، مقاومت برشی تا ۵۱ درصد افزایش یافته است. همچنین مقاومت چسبندگی و زاویه اصطکاک به ترتیب ۵۱ و ۷ درصد نسبت به نمونهی شاهد افزایش یافته است