سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بتن سبک

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

امیر بنکدار – دانشجوی پست دکتری دانشکده مهندسی عمران دانشگاه ایالتی اریزونا، آمری
برزین مبشر‬ – استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه ایالتی اریزونا، آمریکا

چکیده:

بتن هوادهی شده الیافی (FRAC) نوع نوینی از خانواده بتن های سبک هوادهی شده است که حاوی الیاف پلیمری می باشد. درمقایسه با بتن هوادهی شده معمولی (AAC) مراحل مربوط به اوتوکلاو (دما و فشار زیاد) حذف شده و عمل آوری (کیورینگ) بتن‬ در دمای اتاق انجام می گیرد. این تغییر موجب کاهش هزینه مربوط به ساخت می شود ولی کم شدن مقاومت بتن را نیز به همراه دارد. حدود نیمی از سیمان با خاکستر بادی (فلای-اش) جایگزین شده که در راستای اهداف محیط زیستی می باشد و کاهش هزینه تولید را به همراه خواهد داشت. چگالی این بتن در حدود ۶۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب می باشد که حدوداً‬ ۲۵% کمتر از بتن با چگالی معمولی است. مطالعات آزمایشگاهی متعددی برای بررسی خواص مکانیکی و فیزیکی این نوع بتن انجام شده‬ که شامل بررسی ساختار متخلخل بتن در مقیاس میکرو و ماکرو، بررسی تغییرات چگالی و مقاومت در هر بلوک بتن‬، بررسی رفتار فشاری و خمشی و کششی و بررسی خواص حرارتی بتن می باشد. سه درصد مختلف الیاف در تولید این بتن استفاده شده و از بتن بدون الیاف (AAC) نیز برای مقایسه استفاده گردیده است. آزمایش های انجام‬ شده نشان می دهد که این نوع بتن دارای رفتاری بسیار نرم تحت نیروی فشاری و خمشی است که به دلیل ساختار متخلخل و استفاده از الیاف پلمیری می باشد. مقاومت فشاری این بتن حدود ۵۰% کمتر از نوع اتوکالو شده است ولی طاقت خمشی این بتن بیش از ۱۰۰ برابر می باشد.‬