سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنگره ملی بتن خود متراکم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی کوهدرق – کارشناس ارشد مهندسی سازه عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکا
مهدی شیردل – کارشناس ارشد مهندسی ژئوتکنیک

چکیده:

بتن خودتراکم بتنی است کهبدون نیاز به ویبره تحت اثر وزن خودمتراکم می شود مزیتهای این بتن شامل جایگزین شدن اسان در اعضای سازه ای کاهش سروصدا در هنگام بتن ریزی و کاهش هزینه ها از جمله هزینه وسایل مورد استفاده و هزینه کارگر را شامل می شود دراین نوشتار ابتدا به معرفی بتن خودتراکم پرداخته و مزایایی استفاده از این نوع بتن و بکارگیری روان کننده ها در بتن خودتراکم مورد بررسی قرارگرفته است د رنهایت به ذکر نتایج ازمایشگاهی که مقایسه ای است برروی خصوصیات مکانیکی بتن معمولی و خودتراکم اشاره می شود.