سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهاءالدین نیک روز – کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مرتضی زندرحیمی – دانشیار بخش مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه شهید باهنر کرمان
هادی ابراهیمی فر – کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این تحقیق پوشش سیلیکا توسط پیشروهای MTES و TEOS با استافده از کاتالیزور اسیدی (HNO3) به روش سل ژل آماده گردید و پوشش با غوطه وری بر روی الیاژ فولاد زنگ نزن فریتی تهیه گردید. مورفولوژی سطح با دستگاه SEM مجهز به آمالیز تفکیک انرژی (EDS) بررسی شد و آنالیز فازی توسط دستگاه XRD انجام شد. اکسیداسیون هم دما در دمای ۸۰۰ درجه سانتیگراد به مدت ۲۰۰ ساعت انجام شد.نتایج نشان دد که پوشش سیلیکا موجب بهبود مقاومت به اکسیداسیون آلیاژ در دمای بالا می شود.