سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شکوفه گل حقیقی – دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده فیزیک
سیدروح الله عقدایی –

چکیده:

دراین پژوهش لایه های نازک اکسید روی آلاییده با کبالت به روش سل ژل ساخته شد و اثر افزایش درصد آلایش با کبالت برخواص اپتیکی و ریزساختار لایه بررسی شد ۶ نمونه با درصد اتمی Co/Zn صفر، ۰/۰۱ ، ۰/۰۲ ، ۰/۰۳ ، ۰/۰۴ و ۰/۰۵ تهیه و برزیرلایه ی شیشه نشانده شد با استفاده از روشهایمیکروسکوپی sEM,اسپکتروفوتومتری UV-Visibleمشخصه یابی گردید با افزایش درصدالایش کاهش اندازه ی دانه ها ۷۰-۴۰nm محسوس بود کاف انرژی نمونه ها محاسبه گردید.