سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هادی حاتمی – تهران دانشگاه جامع امام حسین ع دانشکده علوم پایه گروه فیزیک
پرویز حسینخانی –
علی محمد زند – دانشگاه جامع امام حسین ع دانشکده علوم پایه گروه زیست

چکیده:

دراین تحقیق نوعی از نانوساختار ZnO با یک روش ساده ی هیدروترمال بدون اضافه کردن قالب اضافی یا هرگونه فعال سطحی سنتز شدها ست این تحقیق نشان میدهد که سرعت رشد ZnO درراستای جهت ۰۰۰۱ بیشتر است زیرا منجر به تشکیل بعضی اشکال میله ای از ذرات ZnO می شود نمونه توسط بیناب سنجی پراش اشعه ایکس XRD تصویربرداری میکروسکوپ الکترون روبشی SEM و بیناب ماورا بنفش مرئی مشخصه یابی شدها ست دراین مقاله پارامترهای اپتیکی و ساختاری موردمطالعه قرارگرفته اند .