سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمداله صالحی – گروه فیزیک دانشگاه شهید چمران اهواز
حسین طولابی نژاد –

چکیده:

دراین مقاله با توجه به نظریه تابعی چگالی تابع دی الکتریک تابع اتلاف انرژی و ضریب شکست را در فاز مکعبی InP محاسبه کردیم نتایج بدست آمده از تابع دی الکتریک نشان میدهد که ضریب شکست فاز نمک طعام Rs بیشتر از فاز بلند روی zb می باشد همچنین با توجه به منحنی تابع اتلاف انرژی بیشترین اتلاف انرژی در فاز Zb درحدود ۱۴/۲eV و در فاز Rs در حدود ۱۹/۵eV محاسبه شده است که سازگاری خوبی با نتایج تجربی و نظری بدست آمده با دیگر روشها دارد.