سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نغمه علوی – دانشگاه یزد
حلیمه جعفری –
محمد خواجه مهریزی –
محمدعلی توانایی –

چکیده:

یکی از مسائل مهمدرصنایع نظامی یافتن طرح های استتاری مناسب برا یمناطق زیست محیطی مختلف جهت ایجاد حداکثر هماهنگی میان زمینه و جسم میباشد هدف این تحقیق استتار پارچه پلی پروپیلن اصلاح شده با مقادیر مختلف کربن بلک درنواحی بیابانی می باشد برای رسیدن به این هدف از پروسه چاپ با رنگدانه برای رسیدن به فام خاکی طرح بیابانی استفاده شده است همچنین از درصدهای مختلف نانودی اکسید تیتانیوم برای اصلاح منحنی انعکاسی نمونه ها درنواحی Vis-NIR استفاده شد نتایج انعکاسی نمونه ها نشان داد که افزایش دی اکسید تیانیوم به خمیر رنگ باعث کاهش انعکاس می شود و ازطرف کربن بلک بکاررفته درمرحله ذوب ریسی پروپیلن نیز تاثیر بسیارزیادی درکاهش انعکاس کلی حاصله داشته است.