سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شهره واحد – عضو هیئت علمی گروه صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
مائده زمانی –
زهرا اسدی –
مهدی عموحیدری –

چکیده:

درسالهای اخیر استفاده از بسته بندیهای فعال افزایش یافته است دراین نوع بسته بندیها از افزودنیهایی استفاده می شود که منجر به افزایش امنیت و زمان ماندگاری غذا و بالارفتن کیفیت محصول می گردد بسته بنید انتی باکتریال یکی از انواع بسته بندیهای فعال هستند دراین مقاله به نحوه تولید نانوالیاف شامل TiO2 با استفاده از روش الکتروریسی پرداخته شده است بدین منظور پلیمر سلولز استات و حلالهای استون و دی متیل استامید با نسبتهای مناسب با هم ترکیب شدند و TiO2 به عنوان ماده انتی باکتریال اضافه گردید این مواد در دستگاه الکتروریسی به نانوالیاف تبدیل شدند درنهایت تستهای میکروبی جهت بررسی رشد E.Coli روی نانوالیاف حاصله انجام گرفت و نتایج اثر انتی باکتریال نانوالیاف تولیدی را نشان دادند.