سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آذین ضیاشهابی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز گروه فیزیک
طیبه قدس الهی – پژوهشگاه دانشهای بنیادی پژوهشکده فیزیک
مهدی حیدری ثانی – دانشگاه صنعتیم الک اشتر

چکیده:

با استفاده از نظریه تابعی چگالی خواص الکترونی و پایداری ساختاری نانو خوشه های نقره را دراندازه های مختلف بررسی کردیم از آنجایی که ویژگیهای اپتیکی نانوذرات فلزی مختلف وابسته به خواص الکترونی آنهاست بررسی خواص ساختاری و الکترونی این نانوذرات بسیاری مهم است ما دراین تحقیق به بررسی انرژی گذار بین نواری اختلاف انرژی Lumo-Homo و انرژی تشکیل نانوخوشه های نقرهAg14,Ag38,Ag62,Ag92,Ag116 و اینکه چطور با اندازهذرات تغییر می کنندمی پردازیم