سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم باقری آزادبنی – دانشگاه پیام نور مرکز تهران
حسین میلانی مقدم – بابلسر دانشگاه مازندران دانشکده علوم پایه گروه فیزیک
سلیله اسداله زاده گلوگاهی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس

چکیده:

دراین پژوهش اثرات ناخالصی بورون و نیتروژن روی خواص الکترونی نانولوله های کربنی تک دیواره دسته صندلی مطالعه شده است درمحاسبات از هامیلتونی تنگ بست رهیافت تابع گرین تعمیم یافته و فرمول بندی لاندائور استفاده می شود چگالی حالتهای الکترونی و رسانندگی الکترونی برای نانولوله های کربنی دسته صندلی به ازای مقدار معینی از ناخالصی بورون و نیتروژن محاسبه شده است نتایج ما نشان میدهد که افزایش ناخالصی تاثیر قابل توجه ای در چگالی حالتهای الکترونی و رسانندگی الکترونی نانولوله ها دارد.