سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش پیل سوختی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فروغ السادات دهقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد خوردگی و حفاظت ازمواد – دانشگاه صنعتی اصفهان
اکرم شاهچراغی – دانشجوی کارشناسی ارشد خوردگی و حفاظت ازمواد – دانشگاه صنعتی اصفهان
کیوان رئیسی – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد ساعتچی – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

بدلیل ظرفیت ذخیره سازی بالاتر، سبک بودن و فراوانی اجزا تشکیل دهنده، آلیاژهای پایه منیزیم به عنوان ذخیره کننده هیدروژن در صنعت پیل سوختی و باطریهای نیکل/هیدرید فلزی مورد توجه قرار گرفته است. اما بدلیل کند بودن سینتیک شارژ و دشارژ و پایداری سیکل پایین هنوز مورد مطالعه گسترده قرار دارند. از آن جهت که تحقیقات در سراسر دنیا در هر دو زمینه تا حدود زیادی در راستای هم قرار دارد، میتوان از نتایج پژوهش حاضر که بر اساس کاربرد هیدرید فلزی در باطریها انجام گرفته است تا حد زیادی در صنعت پیل سوختی استفاده کرد. در این مقاله اثر افزودن کبالت رویخواص الکتروشیمیایی آلیاژ نانو ساختارMg2Niبررسی شد. ساخت آلیاژMg2Ni و Mg2Ni0.9Co0.1 توسط آلیاژسازی مکانیکی و مشخصه یابی آن توسط پراش اشعه ایکسXRD)و میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM)انجام شد. اندازه گیری های الکتروشیمیایی به منظور ارزیابی تاثیر کبالت بر ظرفیت الکتروشیمیایی، پایداری سیکل و سینتیک شارژ ودشارژ صورت گرفت.