سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمدرضا عظیمیان – دانشگاه صنعتی اصفهان ، دانشکده مهندسی مکانیک
علی قنبریان نائینی – دانشگاه صنعتی اصفهان ، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مقاله به بررسی انتقال حرارت در میکروکانالهای سه بعدی پرداخته شده است. در حل مسأله، جریان به صورت پایدار، آرام و سیال غیر قابل تراکم در نظر گرفته شده و مشخصات فیزیکی سیال و جامد ثابت می باشد و برای حل معادلات انتقال حرارت نیز از روش حجم محدود استفاده شده است. همچنین به بررسی اثر تغییرات ضریب توان سیال غیرنیوتونی بر روی طول ورودی حرارتی، هیدرولیکی، پروفیل سرعت سیال، ضریب انتقال حرارت سیال، عدد نوسلت و مقاومت حرارتی میکروکانال های مستطیلی پرداخته شده است.