سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش و جشنواره استانی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حامد فصیحی نیا – مدیر روابط عمومی و مسئول شورای پذیرش و بررسی پیشنهادهای دانشگاه علوم
مریم واثقی – کارشناس شورای پذیرش و بررسی پیشنهادهای دانشگاه علوم پزشکی)

چکیده:

نظام یا سیستم پیشنهادات، تکنیکی است که می توان از فکر و اندیشه های کارکنان برای مسئله یابی، چار ه جویی و حل مسائل ومشکلات سازمان بهره جست. نظام پیشنهادها، چهارچوبی است که از طریق آن ابتکارات کارکنان به صورت فردی ابراز می شود. از طریق این نظام کارکنان تشویق می شوند که به محیط و فرآیند های کار خود توجهی خاص داشته باشند ، مسایل شغلی و سازمانی را بیابند و از طریق چاره جویی برای مسایل و اجرای راه حل های یافت شده در درجه نخستکار خود و سپس امور سازمان را بهبود بخشند. ۱ از سوی دیگر امری که در نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها همواره نادیده انگاشته می شود آن است که یکی از اهداف استراتژیکاستقرار این نظام در سازمانهای مختلف مشارکت کارکنان در تصمیم گیری مدیران است کارکنان هر سازمان به عنوانسربازان خط مقدم تولید به بهترین نحو از چند و چون مسائل آگاهی دارند و به نحو موثری قادر به ارائه راه حل برای بسیاری از مسائل سازمان هستند