سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فتاح ملکی – شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی
سمیه فرزام نیا –
کریم پیروزی –

چکیده:

نحوه برخورد با عملکرد سامانه های شریانهای حیاتی در هنگام زلزله تحت تاثیر سه ویژگی عمده آنهاست که عبارتند از تعداد خدمت رسانی به طیف وسیعی از جامعه و تاثیر غیرمستقیم بر آسیب پذیری اجتماعی اقتصادی و روانی جامعه در صورت فقدان یا نقص عملکرد از این رو نقص عملکرد سامانه های شریانهای حیاتی به هنگام زلزله نسبت به تاسیسات متعارف عواقب غیرمستقیم وسیعتری را در پی خواهد داشت بیشینه مقادیر شتاب جنبش زمین نقش بسیار مهمی در طراحی و مطالعات مقاوم سازی و پایداری شریانهای حیاتی دارد لذا در این راستا با انجام مطالعات تفصیلی لرزه خیزی لرزه زمین ساختی و تحلیل خطر زمین لرزه پهنه بندی بیشینه مقادیر شتاب جنبش نیرومند زمین در مقیاس منطقه مورد مطالعه محاسبه و معرفی می گردد. دراین پژوهش مطالعات مربوط به خطر گسلش و پهنه بندی بیشینه شتاب زمین در سه دوره بازگشت ۷۵ سال ، ۴۷۵ سال و ۲۴۷۵ سال در محدوده سامانه های آبرسانی شهر تبریز و خط انتقال آب زرینه رود به این شهر بعنوان مجموعه ای از شریانهای حیاتی در کلان شهر تبریز مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است.