سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امین نظرپورشیخ آباد – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی
رسول اجل لوئیان – دانشیار دانشگاه اصفهان
جعفر حسن پور – دکتری زمین شناسی مهندسی
ابوالفضل کهکی – کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی

چکیده:

بعضی از انواع موادزمین بخصوصی آنهایی که ازرسهای با پلاستیسیته بالا تشکیل شده اند تمایل به چسبیدن به سطوح فلزات و به همدیگر دارند درطول انجام عملیات حفاری توسط ماشین حفاری تونل TBM این موضوع ممکن است منجر به گل گرفتگی Clogging) درکاترهدCutterhead اتاق کار نوارنقاله Screw Conveyor) دیسک کاتر (Disc cutter ماشین و همچنین موجب جلوگیری ازپیشروی سپر درنتیجه اصطکاک شود دراین مقاله خطرگل گرفتگی TBM براساس خصوصیات پلاستیسیته وشاخص استحکام خاک درابرفت های مسیرتونل خط A متروی قم پرداخته شده است دراین پژوهش بیشترین میزان خطرگل گرفتگی مربوطبه ایستگاه A15 و کمتری میزان بترتیب مربوط به ایستگاه های A2,A11,A14 می باشد به منظور مقابله با خطرگل گرفتگی بسته به میزان پتانسیل آن خاک نیاز به اصلاحات اساسی روی ماشین و سیستم حمل خاک تمیز کاری روزانه اتاقک حفاری و کاترهد کاهش نرخ پیشروی و استفاده از فوم و پلیمرهای انتی کلی می باشد