سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد حجت الاسلامی – استادیار گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
الهام نیکوفر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده:

افت کشها نقش مهمی در تولید غذا از طریق کنترل حشرات، علف ها و ارگانیسم های عامل بیماری های گیاهی و دیگر افات ایفا می کنند در تهیه گیاهان غذایی افت کشها به اطمینان از تهیه محصول به تعداد زیاد و تامین گونه های متنوعی از مواد غذایی با قیمت ارزان برای مصرف کنندگان کمک می کنند داده ها درباره استفاده از فروش افت کشها د ر دنیا بطور قابل توجهی متفاوت است در مقام مقایسه مصرف جهانی علف کشها ۴۷/۵% حشره کشها ۲۹/۵% و قارچ کشها ۱۷/۵% و بقیه مواد تنها ۵/۵% است بسیاری از افت کشها یی که در بازارهای کشور های توسعه یافته ممنوع یا خارج از رده هستند در بازارهای کشورهای در حال توسعه هنوز تولید و بفروش می رسند اینها شامل DDT و دیگر حشره کشهای ارگانوکلرین موجودهستندکه حدود ۱۵% ارزش حشره کشهای فروخته شده د رمناطق خارج ایالات متحده غرب اروپا و ژآپن را شامل می شوند.