سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدعلی حسینی کردخیلی – عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه صنعتی شریف
سیدحسن مومنی ماسوله – دانشجوی دکتری

چکیده:

درزیرسازه کردنسازه اصلی به چندزیرسازه تفکیک شده و پس از آن تحلیل تک تک زیرسازه ها مجددا آنها را ترکیب کرده و اثرات آنها بریکدیگر اعمال میگردد روش زیرسازه کردن درحوزه مودال ترکیب مودهای مولفه هاCMS نامیده می شود دراین مقاله ابتدا روش مذکور معرفی شده و سپس یکی از منابع خطادر روش زیرسازه کردن درحوزه مودال مورد مطالعه قرارمیگیرد و راه حلی برای آن پیشنهاد می شود این مشکل ناشی از اتصال موازی دو زیرسازه است که درآنها ضخامت قابل صرفنظر نبوده و تغییرشکل درطول ضخامت آن متغیر است راه حل ارایه شده دراینم قاله با استفادها ز اصلاح فرکانسی این مشکل را برطرف می کند درنهایت روش پیشنهادی برروی یک نمونه پیوسته اجرا شده و با تایید نتایج ناشی از جفت شدگی روش پیشنهادی صحت سنجی می شود.